Regulamin forów Twoj.Netu

Informacje administracyjne, propozycje, wnioski, skargi

Użytkowników forum Twoj.Net obowiązuje REGULAMIN.
Regulamin forum
Uwaga: forum moderowane.
1) Odpowiedzi na pytania będą udzielane albo zbiorczo jako nowy wpis, albo poprzez edycję wpisu z pytaniem.
2) Wypowiedzi nie odnoszące się do meritum dyskusji będą albo usuwane, albo przenoszone/wydzielane do odpowiedniego tematu.
3) Wpisy zawierające złośliwości, wycieczki osobiste i inwektywy pod adresem innych użytkowników lub forów będą usuwane niezależnie od zawartości merytorycznej. Tak samo mogą zostać usunięte wpisy, w których zostaną one zacytowane.
Awatar użytkownika
Godryk
Cieć
Posty: 3264
Rejestracja: 24.08.07, 21:32

Regulamin forów Twoj.Netu

Postautor: Godryk » 09.12.09, 01:32

REGULAMIN TWOJ.NETU
---------------------------------


[Fora Twoj.Net a prawo]

1. Rejestrując się na forach Twoj.Net lub korzystając z forów jako gość, każdy z użytkowników przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za wszystkie treści i informacje, umieszczane przez siebie na forach lub w profilu użytkownika, i
jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa, w szczególności nie umieszczać na forach treści ściganych przez
prawo z urzędu, w tym w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, lub w inny sposób naruszających
prawo, a także propagujących, pochwalających lub nawołujących do łamania prawa - dotyczy to przykładowo przemocy, rasizmu,
niedopuszczalnych prawnie zachowań seksualnych (pedofilia, zoofilia itp.), używania środków odurzających.
1a. Użytkownicy forów TN zgadzają się nie publikować materiałów obraźliwych, obscenicznych i wulgarnych. Zakaz ten nie dotyczy
forów dostępnych tylko dla zamkniętych grup, pod warunkiem, że wszyscy członkowie grupy zgadzają się na umieszczanie takich treści.
W przypadku umieszczenia na ogólnodostępnym forum posty zawierające takie materiały mogą zostać usunięte przez moderatorów
lub administratorów.
2. Zakaz publikowania erotyki nie dotyczy tekstów literackich, pod warunkiem, że zostaną opatrzone odpowiednim ostrzeżeniem w
spisie treści, oraz zamkniętych forów, pod warunkiem, że ich użytkownicy są pełnoletni - ale nawet w tych wypadkach prosimy o
umiar i dostosowanie się do przepisów prawa.
3. Każdy z użytkowników powinien informować moderatorów danego forum (za pomocą wysyłanych do nich prywatnych wiadomości) o
zauważonych treściach zabronionych przez prawo.
4. Jeśli naruszenie jest oczywiste i rażące, można informować bezpośrednio administratorów (jeśli któryś z nich jest w danej
chwili obecny na forum).


[Baza danych i dane użytkowników]

5. Sposób działania oprogramowania Twoj.Netu wymaga, aby wypowiedzi użytkowników oraz wszystkie dane zawarte w ich profilach
były zapisane w bazie danych. Wypowiedzi są przypisane do ich autorów wraz z informacją o adresie IP komputera, z którego
zostały wysłane oraz datą i godziną wysłania (a także wprowadzania poprawek).
6. Rejestrując się lub umieszczając swoją wypowiedź na forum użytkownik zgadza się jednocześnie na przetwarzanie wszystkich
tych danych, w tym również ewentualnych danych osobowych, przez oprogramowanie forum.
7. Dane umieszczone lub udostępnione przez użytkownika mogą w szczególnych wypadkach zostać udostępnione organom do tego
uprawnionym na mocy przepisów prawa.
8. Żadne dane użytkownika nie będą udostępniane żadnym firmom i instytucjom (poza przypadkami wymienionymi w punkcie
poprzedzającym), w szczególności nie będą udostępniane do celów marketingowych. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak informacji
o zainteresowaniach użytkownika, zbieranych przez systemy serwujące reklamy na stronach na podstawie analizy statystycznej
zachowań użytkowników na forum (w szczególnosci publikowanych treści i przeglądanych stron) i wykorzystywanych przez te
systemy do umieszczania na stronach reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika.
9. Każdy użytkownik umieszcza na forach Twoj.Net swoje wypowiedzi i podaje swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność.
Administratorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć oprogramowanie i bazę danych przed awarią lub
dostępem osób niepowołanych. Jednak samo oprogramowanie jest oprogramowaniem o publicznie dostępnym kodzie źródłowym,
dostarczanym bez gwarancji producenta, uruchomionym na serwerze nie stanowiącym własności nikogo spośród administratorów czy
moderatorów i dlatego administratorzy ani moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności materialnej, za
ewentualne włamania na serwer, skutkujące wyciekiem tych danych, ani za utratę danych w wyniku awarii.


[Wypowiedzi użytkowników]

10. Wszystkie wypowiedzi użytkowników są widoczne dla innych użytkowników danego forum, a w przypadku forów otwartych - dla
każdego użytkownika Internetu. Z tego względu treści te mogą być moderowane (tj. usuwane lub modyfikowane) przez moderatorów
i administratorów, jeśli zachodzi podejrzenie naruszenia prawa. Decyzję o tym, czy dane treści należy moderować, podejmuje
moderator lub administrator.
10a. Podpisy (sygnaturki) użytkowników nie powinny zawierać linków do zewnętrznych stron, chyba że użytkownik uzyska zgodę
administracji na taki link. Dotyczy to również podpisów w treści postu. Z zasady administracja udziela zgody na linki do stron
charytatywnych oraz do prywatnych stron użytkowników (blogi, galerie itp.) Moderatorzy i administratorzy mogą usuwać takie
podpisy, a użytkownicy notorycznie umieszczający linki w podpisach bez zgody administracji mogą zostać ukarani zablokowaniem
edycji podpisu lub możliwości pisania.
11. Moderatorzy mogą ponadto moderować wypowiedzi użytkowników (a także przenosić je do innych wątków, dzielić lub łączyć)
według zwyczajów przyjętych na danym forum.
12. Użytkownicy mają możliwość samodzielnej edycji lub usuwania swoich wypowiedzi.
13. Treści zmienione przez użytkownika, moderatora lub administratora zostają zmienione bezpowrotnie w bazie danych i nie
jest możliwe ich odtworzenie. Jeśli z jakiegoś powodu jest konieczne zachowanie widocznych w danej chwili treści (dla celów
dowodowych), zainteresowany użytkownik może to zrobić to zrobić w formie tzw. zrzutu ekranu.

[Prawo zwyczajowe na forach]

14. Poszczególne fora Twoj.Netu są oddzielnymi społecznościami i każdy użytkownik wchodzący na dane forum powinien się
zastosować do panujących na nim reguł - pisanych lub zwyczajowych. Ewentualne spory wynikłe z tego powodu rozstrzygają
moderatorzy danego forum.
15. Zależnie od zwyczajów danego forum, jego moderatorzy mogą podejmować decyzje samodzielnie lub zbiorowo, większością
głosów lub jednomyślnie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z decyzją podjętą przez jednego lub część moderatorów, może zwrócić
się o rozpatrzenie jego sprawy przez wszystkich lub pozostałych (odpowiednio) moderatorów. Decyzja podjęta przez wszystkich/
pozostałych moderatorów jest ostateczna, chyba że kłóci się z przyjętymi na danym forum zasadami - wówczas można zgłaszać
skargę do administratorów na postępowanie moderatorów. W takim wypadku administratorzy rozpatrują sprawę, opierając się na
regulaminie lub zwyczajach danego forum.
16. Administratorzy i moderatorzy mają obowiązek podejmować decyzję bezstronnie, bez względu na osobisty stosunek do
przedmiotu czy stron sporu. Jeżeli uważają, że nie są w stanie zachować bezstronności, mogą poprosić o pomoc lub o
rozpatrzenie sprawy przez innych moderatorów i/lub administratorów.
17. W przypadku użytkowników naruszających prawo lub uporczywie naruszających zwyczaje różnych forów, administratorzy mogą
zdecydować o usunięciu takiego użytkownika i/lub całkowitym zablokowaniu mu dostępu do forów Twoj.Net.


[Moderatorzy i administratorzy]

18. Moderatorzy są powoływani lub odwoływani przez administratorów na wniosek użytkowników danego forum, mogą również składać
rezygnację z funkcji. Sposób ich wyboru lub usunięcia zależy od zwyczajów forum, ale powinno być możliwe zgłaszanie
sprzeciwu. W przypadkach spornych administratorzy mogą przeprowadzić wśród użytkowników forum głosowanie.
19. Jeśli z powodu odwołań lub rezygnacji moderatorów dane forum pozostanie bez moderatorów, ich rolę pełnią administratorzy
aż do powołania nowych moderatorów. Administratorzy mogą w takim wypadku powoływać tymczasowych moderatorów, o ile nie
napotka to sprzeciwu użytkowników forum.
20. Administratorów wybiera właściciel Twoj.Netu i to on może ich odwoływać. Sposób pracy administratorów zależy od ich
wewnętrznych ustaleń. Administratorzy mogą podać do publicznej wiadomości podział obowiązków. Jednak w sytuacjach
wymagających szybkiej decyzji mogą z tego podziału rezygnować.
21. Administratorzy mogą podejmować decyzje samodzielnie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z decyzją jednego administratora,
decyzję podejmuje ogół administratorów, z głosem decydującym właściciela.

[Zagadnienia techniczne]

22. Administratorzy mogą zmieniać szablon graficzny forum, dostosowując go do potrzeb użytkowników. Przez szablon graficzny
rozumie się wspólne dla wszystkich forów elementy strony, widoczne na każdym forum. Dostosowanie do potrzeb może polegać
na wydzieleniu nowych szablonów dla określonych grup użytkowników (np. dla osób niedowidzących).
23. Administratorzy mogą podejmować decyzje o zmianie struktury forum Twoj.Net, tak by lepiej wyeksponować istniejace fora
i ułatwić orientację w ich tematyce nowym użytkownikom. Zmiany struktury obejmują zmiany nazw lub opisów działów i kategorii,
dodatkowe oznaczanie forów lub ich przenoszenie między kategoriami i działami. Natomiast nazwy i opisy poszczególnych forów
należą do danego forum i mogą być zmieniane wyłacznie na wniosek jego użytkowników.
24. Administratorzy mogą tworzyć nowe fora, a także dzielić je lub łączyć, a także zamykać. Działania takie administratorzy
podejmują na wniosek użytkowników lub samodzielnie.
25. Administratorzy mogą usuwać fora, które nie przejawiały normalnej, merytorycznej aktywności przez co najmniej pół roku.
Przez "normalną, merytoryczną aktywność" należy rozumieć zwykłe rozmowy w tematach, jakie podejmowało dane forum.

Administracja Twoj.Netu
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe uwagi - dla tych, którzy nie lubią czytać paragrafów:

-----------------------------------------------------------------------------------------


Twoj.Net to system forów internetowych, z których każde ma swoje grono użytkowników. Część użytkowników zagląda na różne
fora, o róznej specyfice i tematyce, a część pojawia się tylko na jednym, "swoim" forum. Bieżące zarządzanie forami
(zakładanie/otwieranie i zamykanie tematów, usuwanie spamu, łagodzenie konfliktów między użytkownikami) należy do ich
moderatorów.

Każde forum z biegiem czasu obrasta własnymi zwyczajami, a jego bywalcy rozumieją się wpół słowa. Albo kłócą zażarcie o każde
słowo. Dla kogoś z zewnątrz te zwyczaje mogą być dziwne, a zachowanie bywalców zbyt prostackie albo zbyt wydumane - ale
przecież nie ma żadnego przymusu pisania na forach, ani ich czytania. Jeśli ci się gdzieś nie spodoba, po prostu tam więcej
nie zaglądaj. Ale jeśli wejdziesz, licz się ze zwyczajami tubylców i nie próbuj ich wychowywać albo nawracać. Inaczej możesz
zostać zignorowany, znielubiany, wyśmiany. I sam sobie będziesz winien.

Powyższa reguła może oburzać osoby przyzwyczajone do zachowywania jednolitych form zachowania i kultury w każdej sytuacji.
Jednak ma ona swoje uzasadnienie w fakcie, że każde forum jest grupą znajomych, pewnym kręgiem towarzyskim, społecznością
rządzącą się swoimi prawami. Fakt, że jej wewnętrzne dyskusje są publicznie widoczne, nie ma tu nic do rzeczy - jest to
niedogodność wynikająca z wykorzystywania forum internetowego jako narzędzia do komunikacji miedzy członkami tej
społeczności. A rolą Twoj.Netu jest udostępniać poszczególnym grupom czy społecznościom narzędzie do komunikacji. Nic
ponadto. Nie mamy obowiązku ani prawa nikogo wychowywać.

To trochę tak, jak spotykać się regularnie w kawiarni czy pubie - tam też klienci z innych stolików mogą usłyszeć, co mówimy,
ale rozmowa nadal ma charakter wewnętrzny. Jeśli ktoś ją podsłuchuje czy komentuje, może się narazić na nieprzyjemne uwagi,
prawda? Owszem, komunikacja na forum internetowym ułatwia podsłuchiwanie i komentowanie tego, co się podsłuchało, ale nie
polecamy takiego zachowania.

Bycie dobrym moderatorem forum społecznościowego wymaga zaufania użytkowników - trzeba byc jednym z nich. I trzeba mieć wśród
nich autorytet: czasem trzeba poprosić, czasem tupnąć nogą, czasem po prostu pokazać palcem, co kto ma zrobić. Zdarza się, że
trzeba upominać czy karać.

To, w jaki sposób moderator zdobywa i utrzymuje zaufanie użytkowników, jest wewnętrzną sprawą forum. Może być szanowany ze
względu na osobiste znajomości, na wiedzę w dziedzinie, której forum dotyczy, może być po prostu dobrym kumplem, który umie
słuchać i doradzać. Ale może być też facetem od usuwania spamu i przycinania rozrastajacych się wątków, który podjął się tego
zajęcia, bo ktoś musiał. Prawda jest jednak taka, że moderator ma służyć użytkownikom forum, a nie rządzić nimi.

Zasada minimum ingerencji (że dobrego moderatora nie widać) może się wydawać dziwna użytkownikom przyzwyczajonym do
poukładanych i uporządkowanych forów tematycznych. Ale taka jest specyfika niektórych forów o charakterze
towarzysko-dyskusyjnym, gdzie przychodzi się po prostu pogadać ze znajomymi, a cała rozmowa odbywa się w jednym wątku (z
przyczyn technicznych co jakiś czas zmienianym na nowy).

Przećwiczyliśmy to boleśnie kilka razy i po prostu wiemy, że aktywna moderacja takiej internetowej knajpy powoduje odpływ
bywalców gdzie indziej. To tak, jak klimatyczny lokalik (nieważne, czy ekskluzywny pub, czy zakapiórowata mordownia), gdzie
spotykają się członkowie jednej społeczności. Tam potrzeba raczej barmana, który wie, co kto pije i jak do kogo zagadać, niż
kelnera do rozsadzania gości, a ogrodnik tnący wątki będzie bardzo nie na miejscu. Choć wykidajło się czasem przyda...

Z przyczyn technicznych TN musi mieć administratorów, którzy odpowiadają przede wszystkim za kwestie takie, jak aktualizacja
oprogramowania czy robienie kopii zapasowych, zakładanie nowych forów, nadawanie oraz odbieranie uprawnień moderatorskich. W
rezultacie administratorzy są kolejnym ogniwem hierarchii i jednocześnie, jako powołujący moderatorów, muszą rozsądzać spory
pomiędzy moderatorami a użytkownikami. Jednym z administratorów jest właściciel Twoj.Netu, który wybiera sobie pozostałych
administratorów do współpracy.

Wszyscy - moderatorzy i administratorzy - działamy społecznie, dlatego musimy tak poukładać stosunki między sobą oraz między
nami a użytkownikami, żeby pracy przy forum było jak najmniej. Dlatego dobry moderator czy administrator powinien być mało
widoczny, tj. nie powinien ingerować zbyt często - forum powinno działać samo. Oczywiście poprzednie zdanie nie dotyczy
utrzymywania porządku w wątkach, jeśli jest to na danym forum potrzebne.

Dlatego nie ma sensu wymagać przestrzegania sztywnych regulaminów. Większość punktów ogólnego regulaminu opublikowanego
powyżej wynika z kwestii praktycznych:

* Po pierwsze, nie możemy zgodzić się na publikację na forum treści zabronionych przez prawo, bo może się to źle skończyć dla
forum jako całości.
* Po drugie, w pewnych przypadkach, określonych przez prawo, dane użytkownika będą udostępnianie na wniosek uprawnionych
instytucji.
* Po trzecie, każdy użytkownik musi się liczyć z tym, że treści, które gdziekolwiek na forach opublikował, będą widoczne dla
innych użytkowników forum (a jeśli nie jest to forum zamknięte, mogą nimi być wszyscy użytkownicy Internetu) i dlatego mogą
być usunięte lub zmienione, jeśli naruszą prawo, w szczególności przepisy zakazujące publikacji określonych treści (np.
rasistowskich czy pornograficznych).
* Po czwarte, ani moderatorzy, ani tym bardziej administratorzy nie mają czasu ani siły szczegółowo czytać wszystkiego, co
się na forach pisze i dlatego liczymy na pomoc użytkowników odnośnie zgłaszania treści, które mogą naruszać prawo.
* I wreszcie po piąte, pewne rozwiązania techniczne działają tak, a nie inaczej; nie jest to naszą ani niczyją złą wolą ani
winą i nie możemy za to odpowiadać.

W tym stanie rzeczy nie ma sensu drobiazgowo określać, co wolno na forach, a co nie, a w szczególności robić szczegółowej
listy nakazów, zakazów i kar za nieprzestrzeganie. Jeszcze bardziej nonsensowne byłoby tworzenie takiej listy z
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych forów. Dlatego liczymy na wyczucie użytkowników.

Jeśli jednak jakieś forum chce mieć bardziej szczegółowy regulamin, może go sobie uchwalić i stosować wewnętrznie. Będzie to
jednak wewnętrzna sprawa forum i dlatego administratorzy nie będą tu ingerować, chyba że ktoś będzie uporczywie ten regulamin
naruszać - wówczas na wniosek moderatorów administratorzy mogą mu odciąć dostęp do forów (jednak nadal będzie mógł je
przeglądać i wypowiadać się jako gość, o ile taka możliwość na danym forum istnieje). W szczególności może to dotyczyć
wszystkich użytkowników, którzy próbują nawracać, cywilizować czy wychowywać użytkowników innego forum.

Jeszcze raz:

Fora Twoj.Netu rządzą się swoimi prawami. Jeśli ci się nie podoba zachowanie użytkowników jakiegoś forum, to tam nie
zaglądaj, a jak mimo to wszedłeś, to nie płacz, że biją: sam sobie jesteś winien. A jeśli mimo to nadal wchodzisz, to możesz
w końcu zostać usunięty - dla własnego dobra...

EDIT: dodatkowe wyjaśnienie do punktu 25) - pytania, "co się dzieje z forum?", "kiedy forum ruszy?", "gdzie się podziali forumowicze?"
i tym podobne, a także wszelkiego rodzaju spam, nie są uważane za normalne rozmowy na forum.
.
W dodatku co kilka miesięcy Crowley wybierał roślinę rosnącą zbyt powoli albo ulegającą więdnięciu liści czy brązowieniu, albo też po prostu nie wyglądającą tak dobrze jak inne i obnosił ją wśród pozostałych.
— Pożegnajcie się z waszym przyjacielem - mawiał. - Po prostu nie potrafił dać sobie rady...

Awatar użytkownika
Godryk
Cieć
Posty: 3264
Rejestracja: 24.08.07, 21:32

Re: Regulamin forów Twoj.Netu

Postautor: Godryk » 24.01.10, 15:22

W związku z kontrowersjami dotyczącymi uprawnień i obowiązków administracji, dodaję punkty 22)-25), oraz punkt 1a) dla ujednolicenia regulaminu ze skróconym regulaminem akceptowanym przez wszystkich użytkowników podczas rejestracji. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.
.
W dodatku co kilka miesięcy Crowley wybierał roślinę rosnącą zbyt powoli albo ulegającą więdnięciu liści czy brązowieniu, albo też po prostu nie wyglądającą tak dobrze jak inne i obnosił ją wśród pozostałych.
— Pożegnajcie się z waszym przyjacielem - mawiał. - Po prostu nie potrafił dać sobie rady...

Awatar użytkownika
Godryk
Cieć
Posty: 3264
Rejestracja: 24.08.07, 21:32

Re: Regulamin forów Twoj.Netu

Postautor: Godryk » 17.06.12, 19:49

"Od zawsze" zasadą było nieumieszczanie linków do zewnętrznych stron w sygnaturkach - robiliśmy wyjątek dla akcji charytatywnych i prywatnych stron domowych użytkowników. Ponieważ nowi użytkownicy juz o tym nie wiedzą (bo nikt im o tym nie mówi), dodaję punkt 10a. Uzytkownicy, którzy są na forum dłużej niż rok oraz napisali ponad 100 postów, zachowują swoje obecne sygnaturki bez zmian, pozostałe sygnaturki zawierające linki zostały usunięte administracyjnie.
.
W dodatku co kilka miesięcy Crowley wybierał roślinę rosnącą zbyt powoli albo ulegającą więdnięciu liści czy brązowieniu, albo też po prostu nie wyglądającą tak dobrze jak inne i obnosił ją wśród pozostałych.
— Pożegnajcie się z waszym przyjacielem - mawiał. - Po prostu nie potrafił dać sobie rady...


Wróć do „Administracja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość